Rekaman Khotbah
Pdt. Hendri M. Sendjaja

Menjalani Tahun Baru Dalam Berkat Tuhan