Rekaman Khotbah
Pdt. Ibu Meitha Sartika

Menjaga Perkataan, Mengikut Tuhan